Oktatás - Teológiai örökség - Könyvkiadás

fejlec

Regisztráció a 2019-es Wesley Teológiai Napra itt:

www.wtsz.hu/teologiainap

Tervezett program:

PROGRAM (A változtatás jogát fenntartjuk.)
9:00-9:40 Áhítat
9:45-10:15 Első előadás
10:20-10:50 Második előadás
10:50-11:20 - kávé/süti szünet - Kiscsoport vezetőknek rövid tájékoztatás
11:20-11:50 Harmadik előadás
11:55-12:35 Kiscsoportos beszélgetés
12:35-13:05 Panelbeszélgetés (kérdések /reflektálás csoportokból)
13:10-13:40 Zárás: Célgyűjtés iraki keresztények részére
13:45 Ebéd és testvéri közösség

Február első napján tartotta éves közgyűlését a Wesley Teológiai Szövetség, amelynek nyitó áhítatán a szövetség elnöke a közös munka áldásaiért adott hálát: "Az Istennek legyen hála az ő kimondhatatla ajándékaiért." (2Kor 9,15) Az imaközösség után az elnöki beszámoló, valamint az Oktatási Bizottság, az Irodalmi Bizottság jelentései és a pénzügyi beszámoló hangzott el. A kétéves ciklusok lejártával a közgyűlésen tisztújító választásokat tartottak. A tagegyházak jelenlevő képviselői újabb két évre megválasztották dr. Khaled A. László elnököt (Metodista Egyház), Gusztinné Mária alelnököt (Názáreti Egyház) és Veseyné Enikő titkárt (Üdvhadsereg). A Wesley Teológiai Szövetség küldöttei megkezdték a 2019. október 12-i Wesley Teológiai Nap szervezését is, amelynek témája a keresztény identitás lesz.

Az Üdvhadsereg Bajnok utcai központja adott helyszínt 2018-ban a Wesley Teológiai Napnak, amelyen mintegy hatvanan vettek részt. A családok évében Az egészséges család témát biblikusan Csernák István ny. metodista szuperintendens alapozta meg előadásával (Családok a Bibliában). Seben Glória evangélikus lelkész-teológus az istenképünk családi vonatkozásait tárgyalta (Istenképünk családi vonatkozásai és sérült istenképünk gyógyítása), végül Schauermann Andrea a Reménység Magjai Alapítvány igazgatója a hit közvetítésének családi vonatkozásait tárta fel (A hit átadásának lehetőségei a családban). Az idei teológiai napra készült el a Reformáció egykor és most című WTSZ tanulmánykötet, amely a tavalyi konferencia előadásait gyűjti egybe. A Wesley Szövetség harmadik tanulmánykötete megvásárolható 500 ft-ért. A konferenciáról készült fotók innen megnyithatók!

 

Február 1-én tartotta idei közgyűlését a Wesley Teológiai Szövetség, amely több magyarországi wesleyánus egyházat és szervezetet fog össze a közös teológiai munka érdekében. A közgyűlés elhatározta, hogy folytatja a Wesley szöveggyűjtemény kiadásának folyamatát, miután a 2017-es évben több angol nyelvű forrás is lefordításra került. A jelenlevő képviselők beszámolókat hallgattak meg az oktatási és az irodalmi munkáról, a pénzügyekről, valamint az elnök éves összegzéséről. Az idei évi tervek közt szerepel a Wesley teológiai nap őszi megszervezése, amellyel várhatóan egy tágabb kört igyekeznek megszólítani a tagszervezetek. További célkitűzésként egy rövidebb időkeretben működő laikus munkatársképzés gondolata, és a további wesleyánus közösségekkel való kapcsolatfelvétel merült fel.

Reformáció egykor és most címmel rendezte meg a Wesley Teológiai Szövetség a reformáció kezdetének 500. évfordulóján a Wesley Teológiai Napot. A református (dr. Kodácsy Tamás), evangélikus (dr. Szentpétery Péter), metodista (Szuhánszky Gábor) és názáreti (Gusztinné T. Mária) előadók a Jézusban való állandó megújulás üzenetéről szóltak a jelenlevő hallgatóságnak a Názáreti Egyház budapesti központjában 2017. november 11-én szombaton. A konferencia keretében ünnepélyesen megkoszorúzásra került a Wesley fivéreknek - 2017 októberében - az egyház központjában felavatott szoborkompozíciója (Tulipán Tamás alkotása). A teológiai nap képei ide kattintva megtekinthetők!

 

2016. október 22-én a Wesley Teológiai Napon a Shalom – A békéltetés szolgálata volt a téma, amelyről dr. Németh Áron református, Szuhánszky T. Gábor metodista és Szeverényi János evangélikus lelkészek tartottak előadást. A népes hallgatóság megtöltötte a helyi gyülekezet idén 100 éves imatermét. Az alkalom végén a jelenlevők koszorút helyeztek el az egykori adományozó Mrs. Fanny Nast Gamble, valamint a 2016-ban elhunyt gyülekezeti lelkész Jávor Ferenc emlékére. A nap zárásaként a résztvevők imaközösségre gyűltek össze a Rottenbiller utcai koreai metodista gyülekezet alagsori kápolnájában Shin Seong Hak lelkipásztor vezetésével. A Wesley Nap során Hecker Christiane bemutatta a Befogadó Ház misszióját, amelyre 72 ezer forint adományt gyűlt össze.

image2015. november 14-én "Radikális szeretetszolgálat" címmel teológiai napot tartott a magyarországi wesleyánus egyházakat és szervezeteket tömörítő Wesley Szövetség. Ezúttal az Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete szolgált a helyszínnel. Referátumok hangzottak el menekült-kérdésben (Szuhánszky Gábor), a cigánymisszióról (Sztupkai Kristóf), a Helyreálló Csoport (Tóth Júlia) szolgálatról, valamint az Új Reménység Háza Férfi Otthonában (Kun Hajnalka) zajló munkáról.

teologiai-nap13"Nagy világ, kis gyülekezet - A gyülekezetplántálás és gyülekezetépítés alapjai a 21. század magyar valóságában" címmel tartotta meg 2014. november 15-én a Wesley Szövetség szokásos őszi teológiai napját az Üdvhadsereg Lemberg utcai termében. Klaus Arnold az Európai Názáreti Főiskola rektora az ünnepélyes diplomaosztó előtt (a képen) tartott előadást "Isten képmásának megújulása – Krisztusképűség: wesleyánus teológiai alapelvek" címmel. Dani Eszter a református egyház Missziói Irodájának vezetője a missziói gyülekezet teológiai alapjairól és gyakorlati megvalósíthatóságáról beszélt, Izsák Norbert pedig a pasztoralpszcihológia 21. századi kihívásairól.

Budapest – A Magyarországi Metodista Egyház, a Wesley Teológiai Szövetség és az Evangélikus Hittudományi Egyetem szervezésében került sor a LUTHER ÉS WESLEY című teológiai konferenciájára, az Evangélikus Hittudományi Egyetem dísztermében, 2013. október 11-én. Az előadások szöveges és videó formátumú anyagait az alábbiakban tekinthetik meg. Szöveg: evangelikus.hu. Videó: Győri András Timótheus

1. oldal / 2