Oktatás - Teológiai örökség - Könyvkiadás

fejlec

A tavalyi kihagyás után idén újra lesz Wesley Teológiai Nap, amelynek témája: Keresztény identitásunk. A konferencia helyszíne a Názáreti Egyház budapesti központja (Egressy út 100.), időpont: 2021. október 30. szombaton 10 órától .A konferencia meghívott előadói: Seben Glória (evangélius egyház), Gyurkó Donát (metodista egyház), Gusztin Rudolf (názáreti egyház). A Reformáció Hónapjának keretében rendezett konferencián megkoszorúzásra kerül John és Charles Wesley szobra is. Regisztrációs link itt: Teológiai nap/2021

(2021. október 11.)

 WTSZ TeológiaiNap2021

Február 27-én volt a metodista egyház Vezetői Konferenciájának második napja, amely rendkívüli módon diplomaosztóval ért véget. A szombati napot a Wesley Iskola rektorának, Gusztinné Tulipán Máriának az Ézsaiás 40-ről szóló igetanulmánya nyitott meg, aki éves mottó igénkkel kapcsolatban (“AKik az Úrban bíznak, erejük megújul!”) kiemelte: istenképünk gyógyulásával is összefügg, hogy Isten terve szerint a helyünkre állunk, megújulunk, megerősödünk. A délelőtt során Sztupkai Kristóf, Vigh Bence, Erdei-Nagy László, Pásztor István és Gyurkó József tartottak referátumokat az egyház és személyes életünk megújulásáról. A konferencia Raffael Istvánné és Csonka Ferenc diplomaosztójával záródott, akik 60 kredites (Lelki formálódás) illetve 120 kredites (Keresztény szolgálat) képzésük lezárásaként vehették át ünnepélyes keretek között diplomájukat. (Utoljára hét évvel ezelőtt, az Üdvhadseregnél volt a Wesley Iskolának diplomaosztója!) Bízunk benne hogy a jövőben egyre többen jelentkeznek a magyarországi felnőttképzések között is nyilvántartott Wesley Iskolai oktatásra. (A képen balról: Szuhánszky Gábor a Wesley iskola koordinátora, Raffael Istvánné, Gusztinné Tulipán Mária rektor, Csonka Ferenc, Dr. Khaled A. László a Wesley szövetség elnöke)

 

20210227 130337

A Magyarországi Metodista Egyház budapesti központjában 2021. február 26-án és 27-án tartanak országos Vezetői Konferenciát. Az elöljárók csendesnapja pénteken online, szombaton pedig hibrid módon lesz megtartva. Szombaton 9 órakor kezdődik a program, amelyet Gusztinné Tulippán Mária, az Európai Názáreti Főiskola rektora tart meg egy bibliatanulmány formájában. A délelőtt során ezt követően rövid referátumokra kerül sor az egyházi megújulás témájában. Déltől a Wesley Iskola diplomaosztójával zárul program. Nagy örömünkre két hallgatónk is tanulmányai lezárásaként diplomát vehet át! A diplomaosztót koordinálja Szuhánszky Gábor a Wesley Iskola tanára, metodista lelkész.

Link a konferenciához:

Passcode: 138604

 cross

 

Tisztújító közgyűlést tartott 2021. február 5-én pénteken délután a Wesley Teológiai Szövetség. A tíz magyarországi weslyánus egyházat és szervezetet tömörítő szövetség megújította a korábbi elnökséget: dr. Khaled László az elnök (metodista egyház), Gusztinné Tulipán Mária az alelnök (názáreti egyház), Vecseyné Fulmer Enikő (üdvhadsereg) a titkár. A tisztségek 2021-2023-as kétéves időszakra szólnak.

A közgyűlésen az elnöki beszámoló, az oktatási bizottság és az irodalmi bizottsági jelentés, valamint a pénzügyi jelentés hangoztak el. A szövetség elnöke az elmúlt időszakra nézve három dolgot emelt ki: 2020. márciusban választották az Európai Názáreti Főiskola rektorává Gusztinné Tulipán Máriát, a WTSZ alalnökét, a Názáreti Egyház lelkészét, akinek 2021. február 1-én volt a beiktatása. 2020. novemberben a Wesley Teológiai Szövetség oktatási programját a Pesti Megyei Kormányhivatal felnőttképzési nyilvántartásba vette. Így hivatalosan immár felnőttképző „intézményként” tekinthetünk a Wesley iskolára, ez is egy előrelépés a magyarországi elismertetésben. “2021 februárban arra készülhetünk, hogy két hallgató Wesley diplomát vehet át többéves tanulmányai eredményeként. Hálásak vagyunk ezekért az eredményekért, köszönjük a tanári kar támogatását, hogy az egyelőre nem túl nagy létszámú hallgatókat a sikeres vizsgákig vezetik.” – hangsúlyozta.

A közgyűlésen első alkalommal vett részt a World Gospel Mission új vezetője, Landerholm Eszter, valamint Jolsvay Ibolya a Szent Evangéliumi Alapítványtól. Jonathan Long a Felebarát Alapítvány vezetője az Egyesült Államokból jelentkezett be az ülésre. A közgyűlés úgy határozott, hogy idén októberben pótolja be a tavaly elmaradt Wesley Teológiai Napot, amelynek témája a keresztény identitás lesz. (2021. február 5.)

A Wesley Teológiai Szövetség alelnökét, a Názáreti Egyház lelkészét, Gusztinné Tulipán Máriát 2021. február 1-én beiktatták az Európai Názáreti Főiskola rektorává egy online alkalom keretében. A megválasztására egy évvel korábban 2020. március 25-én került sor, Klaus Arnold korábbi rektor utódjaként. A Wesley Szövetség felnőttképzési oktatása ennek az Európai Názáreti Főiskolának a részeként működik Magyarországon. Szeretettel gratulálunk Gusztinné Máriának és Isten kegyelmes vezetését, áldását kívánjuk ebben a nemzetközi jelentőségű szolgálatban! (2021. február 4.)

A Pesti Megyei Kormányhivatal 2020 novemberi értesítése szerint határozat született arról, hogy a Wesley Teológiai Szövetség oktatási programját nyilvántartásba veszik a felnőttképzők sorában. A döntést a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján hozta meg a Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály. Ez egy fontos előrelépés az Wesley iskolánk magyarországi elismertetésének folyamatában. (2020. november 6.)

A járványhelyzetre tekintettel a 2020 őszére tervezett Wesley Teológiai Nap elmarad. Reménység szerint a jövőben az idei tervezett témát (Keresztény identitásunk ifjúsági fókusza) majd élőben pótolhatjuk. (2020. szeptember 22.)

Regisztráció a 2019-es Wesley Teológiai Napra itt:

www.wtsz.hu/teologiainap

Tervezett program:

PROGRAM (A változtatás jogát fenntartjuk.)
9:00-9:40 Áhítat
9:45-10:15 Első előadás
10:20-10:50 Második előadás
10:50-11:20 - kávé/süti szünet - Kiscsoport vezetőknek rövid tájékoztatás
11:20-11:50 Harmadik előadás
11:55-12:35 Kiscsoportos beszélgetés
12:35-13:05 Panelbeszélgetés (kérdések /reflektálás csoportokból)
13:10-13:40 Zárás: Célgyűjtés iraki keresztények részére
13:45 Ebéd és testvéri közösség

13 John Wesley Preaching at a Market Cross

Február első napján tartotta éves közgyűlését a Wesley Teológiai Szövetség, amelynek nyitó áhítatán a szövetség elnöke a közös munka áldásaiért adott hálát: "Az Istennek legyen hála az ő kimondhatatla ajándékaiért." (2Kor 9,15) Az imaközösség után az elnöki beszámoló, valamint az Oktatási Bizottság, az Irodalmi Bizottság jelentései és a pénzügyi beszámoló hangzott el. A kétéves ciklusok lejártával a közgyűlésen tisztújító választásokat tartottak. A tagegyházak jelenlevő képviselői újabb két évre megválasztották dr. Khaled A. László elnököt (Metodista Egyház), Gusztinné Mária alelnököt (Názáreti Egyház) és Veseyné Enikő titkárt (Üdvhadsereg). A Wesley Teológiai Szövetség küldöttei megkezdték a 2019. október 12-i Wesley Teológiai Nap szervezését is, amelynek témája a keresztény identitás lesz.

 

LLR BOBC 1926 81 001

1. oldal / 3